Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Lập phương trình tham số của đường thẳng: Đi qua hai điểm A(1 0 -3) và B(3 -1

Câu 4:

Lập phương trình tham số của đường thẳng:

a) Đi qua hai điểm A(1 ; 0 ; -3) và B(3 ; -1 ; 0).

b) Đi qua M(2 ; 3 ; -5) và song song với đường thẳng (Δ):

Lời giải:

a) Đường thẳng AB nhận là 1 vtcp và đi qua A(1; 0; -3)

b) (Δ) nhận là 1 vtcp

+ (d) cần tìm song song với (Δ)

⇒ (d) nhận là 1 vtcp

+ (d) đi qua M(2; 3; -5)

Kiến thức áp dụng

+ Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm M( ; ; ) và nhận vec tơ là 1 vtcp là :