Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Lập phương trình mặt phẳng: a) Chứa trục Ox và điểm P(4; -1; 2)

Câu 4:

Lập phương trình mặt phẳng:

a) Chứa trục Ox và điểm P(4; -1; 2)

b) Chứa trục Oy và điểm Q(1; 4; -3)

c) Chứa trục Oz và điểm R(3; -4; 7)

Lời giải:

Kiến thức áp dụng: