Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho hình lăng trụ và hình chóp có diện tích đáy và chiều cao bằng nhau. Tính tỉ

Câu 4:

Cho hình lăng trụ và hình chóp có diện tích đáy và chiều cao bằng nhau. Tính tỉ số thể tích của chúng.

Lời giải:

Gọi S là diện tích đáy và h là chiều cao của hình lăng trụ và của hình chóp, ta có:

-Thể tích khối lăng trụ là: = Sh

-Thể tích khối chóp là: = Sh/3

Vậy / =3Sh/Sh = 3