Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho hai điểm cố định A, B và một điểm M di động trong không gian thỏa mãn

Câu 4:

Cho hai điểm cố định A, B và một điểm M di động trong không gian thỏa mãn điều kiện góc MAB = α với 0 < α < . Khi đó điểm M thuộc mặt nào trong các mặt sau:

A) Mặt nón

B) Mặt trụ

C) Mặt cầu

D) Mặt phẳng

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Ta có: góc MAB = α (0 < α < )

Vậy M thuộc mặt nón đỉnh là A, trục là đường thẳng AB và góc ở đỉnh bằng 2α