Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tìm một hình tạo bởi các đa giác nhưng không phải là một đa diện Lời giải: Hình

Câu 2:

Tìm một hình tạo bởi các đa giác nhưng không phải là một đa diện

Lời giải:

Hình trên không phải là đa diện vì có 1 cạnh là cạnh chung của 4 mặt phẳng.