Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Cho ba điểm A, C, B nẳm trên một mặt cầu, biết rằng góc (ACB) = . Trong

Câu 18:

Cho ba điểm A, C, B nẳm trên một mặt cầu, biết rằng góc (ACB) =. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

A) AB là một đường kính của mặt cầu.

B) Luôn luông có một đường tròn nằm trên mặt cầu ngoại tiếp tam giác ABC.

C) Tam giác ABC vuông cân tại C.

D) Mặt phẳng (ABC) cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn lớn.

Lời giải:

Chọn đáp án B. Luôn có một đường tròn nằm trên mặt cầu ngoại tiếp tam giác ABC.