Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Người ta xếp 7 viên bi có cùng bán kính r vào một cái lọ hình trụ sao

Câu 17:

Người ta xếp 7 viên bi có cùng bán kính r vào một cái lọ hình trụ sao cho tất cả các viên bi đều tiếp xúc với đáy, viên bi nằm chính giữa đều tiếp xúc với 6 viên bi xung quanh và mỗi viên bi xung quanh đều tiếp xúc với các đường sinh của lọ hình trụ. Khi đó diện tích đáy của cái lọ hình trụ là:

A)16 π

B) 18 π

C)9 π

D)36 π

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Ta có: = , suy ra S = π = 36 π .