Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Gọi S là mặt cầu tâm I(2; 1; -1) và tiếp xúc với mặt phẳng (α) có phương trình: 2x - 2y - z + 3 = 0. Bán kính của (S) bằng:

Câu 15:

Lời giải: