Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Một hình tứ diện đều cạnh a có một đỉnh trùng với đỉnh của một hình nón, còn

Câu 14:

Một hình tứ diện đều cạnh a có một đỉnh trùng với đỉnh của một hình nón, còn ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón. Khi đó diện tích xung quanh của hình nón là:

Lời giải: