Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt của một hình lập

Câu 13:

Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt của một hình lập phương cạnh a. Thể tích khối trụ đó là:

Lời giải: