Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Cho hình trụ có bán kính r và có chiều cao cũng bằng r. Hình vuông ABCD có

Câu 10:

Cho hình trụ có bán kính r và có chiều cao cũng bằng r. Hình vuông ABCD có hai cạnh AB và CD lần lượt là các dây cung của hai đường tròn đáy, còn cạnh BC và AD không phải là đường sinh của hình trụ. Tính diện tích của hình vuông đó và côsin của góc giữa mặt phẳng chứa hình vuông và mặt phẳng đáy.

Lời giải: