Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 65: Tìm tập xác định của các hàm số sau: a) y=2/√(4^x-2)

Câu 65:

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a)

b)

c)

d)

Lời giải:

a) Hàm số xác định khi:

– 2 > 0 ⇔ > 2 ⇔ x > 1/2

Vậy tập xác định là D = (1/2; +∞)

b) D = (−2/3; 1)

c) logx + log(x + 2) ≥ 0

Vậy tập xác định là D = [−1 + √2; +∞)

d) Tương tự câu c, D = [√2; +∞).