Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 62: Biện luận theo k số nghiệm của phương trình: a) (x-1)^2 = 2|x − k|

Câu 62:

Biện luận theo k số nghiệm của phương trình:

a) = 2|x − k|

b) .(2 − x) = k

Lời giải:

a) Phương trình đã cho tương đương với phương trình:

2(x − k) =

hoặc 2(x − k) = -

Ta vẽ đồ thị của hai hàm số:

y = − + 4x – 1 và y = + 1

Từ đồ thị ta suy ra:

    • 2k > 3 : phương trình có hai nghiệm;

    • 2k = 3 : phương trình có ba nghiệm;

    • 2 < 2k < 3 : phương trình có bốn nghiệm;

    • 2k = 2 : phương trình có ba nghiệm;

    • 1 < 2k < 2 : phương trình có bốn nghiệm;

    • 2k = 1 : phương trình có ba nghiệm ;

    • 2k < 1 : phương trình có hai nghiệm.

(1) : phương trình có bốn nghiệm;

(2): phương trình có ba nghiệm ;

(3): phương trình có hai nghiệm.

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = .(2 − x).

y = − + 3x + 2 ⇒ y′ = − + 3

y′=0 ⇔

Bảng biến thiên:

Đồ thị:

Từ đồ thị hàm số ta suy ra:

    • k > 4 hoặc k < 0: phương trình có một nghiệm;

    • k = 4 hoặc k = 0 : phương trình có hai nghiệm;

    • 0 < k < 4: phương trình có ba nghiệm.