Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy biểu diễn các số phức z trên mặt phẳng tọa độ, biết |z| ≤ 2 và: Phần

Câu 5:

Hãy biểu diễn các số phức z trên mặt phẳng tọa độ, biết |z| ≤ 2 và:

a) Phần thực của z không vượt quá phần ảo của nó;

b) Phần ảo của z lớn hơn 1;

c) Phần ảo của z nhỏ hơn 1, phần thực của z lớn hơn 1.

Lời giải: