Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Áp dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:

Câu 5:

Áp dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:

Lời giải:

HD: Đặt u = x, dv = xdx