Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 47: Tính thể tích các khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng xác định bởi a, y = x^(2/3) , x = 0 và ....

Câu 47:

Tính thể tích các khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng xác định bởi

a) , x = 0 và tiếp tuyến với đường tại điểm có hoành độ x = 1, quanh trục Oy;

b) , y = 0, y = 2x, quanh trục Ox

c) y = |2x – x2|, y = 0 và x = 3 , quanh :

• Trục Ox

• Trục Oy

Lời giải:

a) π/36.

Phương trình tiếp tuyến là: