Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 47: Giải các phương trình mũ sau: a)2^(x+4)+2^(x+2)=5^(x+1)+3.5^x

Câu 47:

Giải các phương trình mũ sau:

a) + = + 3.;

b) .17 + .17 = 0;

c) 4. + − 3. = 0;

d) + 2. + − 2 = 0.

Lời giải:

a) 16. + 4. = 5. + 3.

⇔ 20. = 8. =

⇔ x = 1

b) 16. − 16. = 0

= =

⇔ x = 0

c) Chia hai vế cho ( > 0), ta được:

4 + 1 − 3 = 0

Đặt t = (t > 0), ta có phương trình:

4t + 1 − 3/t = 0 ⇔ + t − 3 = 0

Do đó, = . Vậy x = 1.

d) Đặt t = (t > 0), ta có phương trình:

+ + t – 2 = 0

⇔ (t − 1)(t + 1)(2 − t) = 0

Do đó:

⇔ x=0 hoặc x=1