Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 46: Tính diện tich các hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:

Câu 46:

Tính diện tich các hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:

Lời giải:

a) 1/2

b) 8/81.

Hướng dẫn: Đường thẳng y = (x − 1)/9 đi qua tâm đối xứngcủa hàm số y = .

Do đó, hình phẳng giới hạn bởi hai đường đã cho gồm hai hình vẽ đối xứng nhau qua điểm I (hình 85).

Vậy:

(theo bài 3.14.)