Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 45: Tính các tích phân sau:

Câu 45:

Tính các tích phân sau:

Lời giải: