Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 41: Tìm phần ảo của số phức z biết z− = (√2+ i) ^2 . (1-i√2)

Câu 41:

Tìm phần ảo của số phức z , biết z− = (1 − i√2)

(Đề thi đại học năm 2010, khối A)

Lời giải:

z− = (1 − i√2)

= (2 + 2√2i + ) (1 − i√2)

= (1 + 2√2) (1 − i√2)

= 1 − √2i + 2√2i −

= 5 + √2i

⇒ z = 5 −√2i

Phân ảo của số phức z = −√2