Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 39: Tìm số phức z thỏa mãn hệ phương trình:

Câu 39:

Tìm số phức z thỏa mãn hệ phương trình:

Lời giải:

Đặt z = x + yi , ta được hệ phương trình:

Vậy z = 1 + i.