Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 36: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau trên đoạn [2;4] f(x) = x+9/x

Câu 36:

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau trên đoạn [2;4]

(Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2008)

Lời giải:

TXĐ: D = R\{0}

f′(x) = 0 ⇔ x = 3 hoặc x = -3

Hàm số nghịch biến trong các khoảng (-3;0), (0;3) và đồng biến trong các khoảng (−∞;3), (3;+∞)

Bảng biến thiên:

Ta có: [2;4] ⊂ (0; +∞); f(2) = 6,5; f(3) = 6; f(4) = 6,25

Suy ra

min f(x) = f(3) = 6; max f(x) = f(2) = 6,5