Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 33: Tính thể tích các khối tròn xoay khi quay hình phẳng xác định bởi: y = 2 – x^2 , y = 1, quanh trục ox

Câu 33:

Tính thể tích các khối tròn xoay khi quay hình phẳng xác định bởi:

a) y = 2 – , y = 1 , quanh trục Ox.

b) y = 2x – , y = x , quanh trục Ox.

c),x = 0, y = 3, quanh trục Oy.

Lời giải:

a) 56π/15

b) π/5

c) 480π/7

Hướng dẫn: Xem hình