Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 32: Giải phương trình: (z-i)^2 + 4 = 0 trên tập số phức.

Câu 32:

Giải phương trình: + 4 = 0 trên tập số phức.

(Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011)

Lời giải:

+ 4 = 0

= −4