Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 29: Sử dụng tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số mũ, hãy so sánh mỗi cặp số sau: a) (1,7)^3 và 1

Câu 29:

Sử dụng tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số mũ, hãy so sánh mỗi cặp số sau:

a) và 1;

b) và 1;

c) ;

d) ;

e) ;

g) .

Lời giải:

a) > 1;

b) < 1;

c) < ;

d) > ;

e) < ;

g) > .