Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 28: Biết z1 và z2 là hai nghiệm của phương trình 2x^2+ √3x + 3 = 0.

Câu 28:

Biết là hai nghiệm của phương trình + √3x + 3 = 0. Hãy tính:

a) +

b) +

c) +

d)

Lời giải:

Ta có:

Từ đó suy ra: