Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 27: Hãy so sánh mỗi số sau với 1: a) (0,1)^√2

Câu 27:

Hãy so sánh mỗi số sau với 1:

Lời giải: