Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 25: Giải hệ phương trình sau: {x+2y=1+i; 3x+iy = 2-3i}

Câu 25:

Giải hệ phương trình sau:

Lời giải:

Hệ phương trình tương ứng với:

Vậy nghiệm của hệ là (1 – i , i)