Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24: Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Câu 24:

Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Lời giải:

a) Đúng

vì vế trái bằng

b) Đúng (theo bài 3.17)

c) Đúng (theo bài 3.16)

d) Sai