Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24: Chứng minh rằng hàm số: f(x) = {-2x nếu x ≥ 0; sinx/2 nếu x <0} Không có đạo hàm tại x = 0 nhưng đạt cực đại tại

Câu 24:

Chứng minh rằng hàm số:

Không có đạo hàm tại x = 0 nhưng đạt cực đại tại điểm đó.

Lời giải:

Hàm số:

Không có đạo hàm tại x = 0 vì:

Mặt khác, với x < 0 thì

với x > 0 thì y’ = -2 < 0

Bảng biến thiên:

Từ đó ta thấy hàm số đạt cực đại tại x = 0 và = y(0) = 0.