Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Tìm nghịch đảo của số phức sau: a) √2 − i√3;

Câu 21:

Tìm nghịch đảo của số phức sau:

a) √2 − i√3;

b) 1/i

c);

d) (3 + i√2)2.

Lời giải: