Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Chứng minh rằng hàm số f(x) cho bởi f(x) = ∫ t/√(1+t^4) dx, x ∈ R là hàm số chẵn

Câu 20:

Chứng minh rằng hàm số f(x) cho bởi

là hàm số chẵn.

Lời giải:

Đặt t = -s trong tích phân:

Ta được: