Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Tính các tích phân sau đây:

Câu 19:

Tính các tích phân sau đây:

Lời giải:

a)

Hướng dẫn:

Hướng dẫn: Đặt t = x + 1/x, ta nhận được:

Hướng dẫn: