Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Tính các tích phân sau: ∫((x-2)/(x+3))^2 dx (Đặt t = x +3)

Câu 17:

Tính các tích phân sau:

a)

b)

c)

d)

e)

Lời giải:

a) Đáp số:

b) Đáp số:

c) Đáp số:

hoặc

d) Đáp án:

e) Đáp án: