Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi biến số:

Câu 17:

Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi biến số:

d)

e)

Lời giải:

d) π/4

Hướng dẫn: Đặt x = π − t, ta suy ra:

Vậy

Đặt tiếp t = tanu

e) /15.

Hướng dẫn: Đặt t = 1 –