Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Tính các tích phân sau:

Câu 16:

Tính các tích phân sau:

Lời giải: