Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Tính giá trị của biểu thức: P = (1+ i√3)^2 + (1-i√3)^2

Câu 14:

Tính giá trị của biểu thức: P = +

(Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2008)

Lời giải:

P = + = 1 + 2i√3 – 3 + 1 −2i√3 − 3 = −4