Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 7: Cho b1=25;b2=23. Tính log2b1–log2b1;log2b1b2 và so sánh các kết quả.

Câu hỏi 7:

$$\text { Cho } b_{1}=25 ; b_{2}=23 \text {. Tính } \log _{2} b_{1}-\log _{2} b_{1} ; \log _{2} \frac{b_{1}}{b_{2}} \text { và so sánh các kết quả. }$$

Lời giải :

Ta có:

$$\begin{aligned}& \log _{2} b_{1}-\log _{2} b_{1}=\log _{2} 2^{5}-\log _{2} 2^{3}=5-3=2 \\& \log _{2} \frac{b_{1}}{b_{2}}=\log _{2} \frac{2^{5}}{2^{3}}=\log _{2} 2^{2}=2 \\& \Rightarrow \log _{2} b_{1}-\log _{2} b_{1}=\log _{2} \frac{b_{1}}{b_{2}}\end{aligned}$$