Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 5: Giải phương trình: (log2x)2–3log2x+2=0 bằng cách đặt ẩn phụ t=log2x.

Câu hỏi 5:

Giải phương trình : bằng cách đặt ẩn phụ t=

Lời giải :

Với t= ta có phương trình đã cho tương ứng với :