Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 5: Biểu diễn các cặp số phức sau trên mặt phẳng tọa độ và nêu nhận xét:

Câu hỏi 5:

Biểu diễn các cặp số phức sau trên mặt phẳng tọa độ và nêu nhận xét:

Lời giải :

a) Hai điểm đối xứng nhau qua Ox.

b) Hai điểm đối xứng nhau qua Oy