Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3:a) Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không.

Câu hỏi 3:

a) Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không.

y=−2x+1;

y= x.(x-3)2 ( H.8)

3

b) Nêu mối quan hệ giữa sự tồn tại cực trị và dấu của đạo hàm.

Lời giải :

a) Hàm số y=−2x+1 không có cực trị.

Hàm số y=x.(x-3)2  đạt cực đại tại x=1và đạt cực tiểu tại x=3

3

b) Nếu hàm số có cực trị thì dấu của đạo hàm bên trái và bên phải điểm cực trị sẽ khác nhau.