Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Phát biểu các điều kiện đủ để hàm số f(x) có cực trị ( cực đại cực tiểu) tại điểm x0

Câu hỏi 3:

Phát biểu các điều kiện đủ để hàm số f(x) có cực trị ( cực đại cực tiểu) tại điểm

Lời giải:

Điều kiện để hàm có cực trị:

Định lí 1: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên K = ( – h; + h), h > 0 và có đạo hàm trên K hoặc trên K \ {}, nếu:

-f’(x) > 0 trên ( – h; ) và f’(x) < 0 trên (; + h) thì là một điểm cực đại của f(x).

-f’(x) < 0 trên ( – h; ) và f’(x) > 0 trên (; + h) thì là một điểm cực tiểu của f(x).