Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Nhắc lại khái niệm mặt tròn xoay và khối tròn xoay trong hình học.

Câu hỏi 3:

Nhắc lại khái niệm mặt tròn xoay và khối tròn xoay trong hình học.

Lời giải:

-Khái niệm mặt tròn xoay: Trong không gian cho mặt phẳng (P) chứa đường thẳng Δ và chứ đường L. Khi quay mặt (P) xung quanh Δ một góc 360o thì đường L tạo nên một mặt tròn xoay. Mặt tròn xoay đó nhận Δ làm trục, đường L được gọi là đường sinh.

-Khái niệm khối tròn xoay: Khối tròn xoay là khối hình học được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường thẳng cố định (trục quay) của hình.