Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Cho phương trình log3 x+ log9 x = 6. Hãy đưa các loogarit ở vế trái về cùng cơ số.

Câu hỏi 3:

Cho phương trình x + ⁡x = 6. Hãy đưa các loogarit ở vế trái về cùng cơ số.

Lời giải:

⁡x = x = 1/2 x. Vây phương trình đã cho tương đương với phương trình:

⁡x + 1/2 x = 6.