Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Giải bất phương trình 2^x + 2^-x – 3 < 0.

Câu 2:

Giải bất phương trình + – 3 < 0.

Lời giải:

Đặt = t. ĐK: t > 0. Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình: