Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Xác định giá trị của tham số m để hàm số m để hàm số y = (x^2+mx+1)/(x+m) đạt giá trị

Câu 6:

Xác định giá trị của tham số m để hàm số m để hàm sốđạt giá trị cực đại tại x = 2.

Lời giải:

Ta có bảng biến thiên:

Dựa vào BBT thấy hàm số đạt cực đại tại x = -m – 1.

Hàm số đạt cực đại tại x = 2 ⇔ -m – 1 = 2 ⇔ m = -3.

Vậy m = -3.