Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Tìm z biết: a) $z=1-i \sqrt{2}$ b) $z=-\sqrt{2}+i \sqrt{3}$

Câu 6:

Tìm z biết:

a) \(z=1-i \sqrt{2}\)

b) \(z=-\sqrt{2}+i \sqrt{3}\)

c) z = 5

d) z = 7i

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

Số phức liên hợp của số phức z = a + bi là: