Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y=$\sqrt{x}$ và y=x quay xung quanh trục Ox. Thể tích

Câu 6:

Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y=\(\sqrt{x}\) và y=x quay xung quanh trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:

(A). 0

(B). –π

(C). π

(D). π/6

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Hoành độ giao điểm hai đồ thị là nghiệm của phương trình:

Thể tích cần tính: