Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Tính các tích phân sau: a) ∫ (a+3x)^3/2 dx

Câu 5:

Tính các tích phân sau:

Lời giải: