Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Tính |z| với: a) $z=-2+i \sqrt{3}$

Câu 4:

Tính |z| với:

a) \(z=-2+i \sqrt{3}\)

b) \(z=\sqrt{2}-3 i\)

c) z = -5

d) \(z=i \sqrt{3}\)

Lời giải:

Kiến thức áp dụng